oktober 06, 2016

Små endringer, lys framtid for Alcoa

Kathrine næssOptimistisk: Verksdirektør Kathrine Næss ved Alcoa i Mosjøen tror framtiden er lys for aluminiumsverket.

Av VEGARD OLSEN for Helgelendingen – www.helg.no

Alcoa i Mosjøen beholder strukturen selv om eieren deler det internasjonale selskapet opp i to nye selskap.

Helgelendingen skrev i onsdagens avis at Alcoa deler av selskapet i to uavhengige, børsnoterte selskaper. Nytt navn for midt- og nedstrømsselskapet blir Arconic, mens oppstrømsselskapet skal fortsette å hete Alcoa.

Oppstrømsselskapet vil omfatte all primærvirksomheten, det vil si gruvedrift, raffineri, elektrolysedrift, støperier og energi. Aluminiumsverket i Mosjøen inngår i det nye oppstrømsselskapet, og verksdirektør Kathrine Næss sier de ikke vil merke så mye til endringene som gjøres sentralt.

– For oss er dette den strukturen vi allerede forholder oss til i dag. Når vi i tillegg beholder navnet, utgjør endringene minimale forskjeller, sier Næss.

– Vil oppdelingen av selskapet ha noen effekt på den framtidige driften i Mosjøen?

– For vår del tror jeg framtiden kan bli enda lysere. Det er store forskjeller i driften av virksomhetene innenfor nedstrømsselskapet og oppstrømsselskapet som vi tilhører. Nye Alcoa får nå muligheten til å spisse kjerneaktiviteten ytterligere i årene som kommer, sier Næss.

Foto: Vegard Olsen